فرم درخواست اقلام حفاظت فردی برای مقابله با COVID19

     
مشخصات فردی:    
*نام:    *نام خانوادگی:
شماره عضویت:    
     
*تلفن همراه: *پست الکترونیک:
   

     
 سوابق تحصیلی :    
     
*آخرین مدرک تحصیلی:  *نام رشته تحصیلی:
     
*گرایش:  
     
شاغل در:  
     
در سمت:  
   

     
  
 تبحر در :
1-چشم پزشکی (تجهیزات  مصرفی)           2-جراحی پلاستیک   (تجهیزات       مصرفی)
     
3- دندانپزشکی(تجهیزات       مصرفی)    4- جراحی عمومی   (تجهیزات       مصرفی)
     
5-اورولوژی     (تجهیزات       مصرفی)    6--عکسبرداری        (تجهیزات       مصرفی)                            
                                 
7-نورولوژی    (تجهیزات       مصرفی)    8- تجهیزات بیمارستانی(تجهیزات       مصرفی)                            
                                 
9-گوارش  (تجهیزات     مصرفی)    10-زنان و زایمان          (تجهیزات       مصرفی)                            
                                 
11-عمومی (تجهیزات       مصرفی)    12-گوش و حلق و بینی (تجهیزات       مصرفی)                            
                                 
13-قلب    (تجهیزات       مصرفی)    14-فیزیوتراپی            (تجهیزات       مصرفی)                            
                                 
15- بیهوشی(تجهیزات       مصرفی)   16- آزمایشگاه           (تجهیزات       مصرفی)                            
   
آدرس محل کار : نام محل کار :                  
نام استان محل کار :
 
   

محل سکونت:    
*کد پستی:    
*نام استان : *نام شهر
 
   *آدرس محل سکونت:
     
  
*درستی و صحت کلیه مطالب ارسالی را تائید می نمایم.

 

نوشته بالا را در اینجا بنویسید
 

 

ورود اعضا