نام و نام خانوادگی:    کد ملی:
1- کدامیک از دلایل اهمیت برچسب گذاری نیست ؟
رورت هشدارهای آگاه کننده    راهنمایی های شفاف برای کاربر      ارائه اطلاعات جهت شناسایی و استفاده ایمن از وسیله      افزایش دامنه سطح عرضه وسایل پزشکی
2-
طبق ضوابط اتحادیه اروپا درج همه اطلاعات ضروری است به جز :
در موارد مقتضی کد بچ       در موارد مقتضی لات نامبر     نشان CE با شماره N.B       در موارد مقتضی شماره سریال
3- درچه صورت برچسب گذاری به زبان فارسی ضروری است؟

در صورتی که وسیله کاشتنی باشد .                   در صورتی که وسیله یک بار مصرف باشد .                     در صورتی که وسیله دارای کاربران غیر حرفه ای باشد .                  هیچکدام

4- جهت کالایی که صرفا" می بایست در دمای بالا تر از 0 درجه سانتیگراد نگهداری شود کدام نشانه مناسب تر است ؟
 

                                                                                           

5- چرا سيستم مديريت كيفيت در بسياري از كشورهاي پيشرفته الزامي است؟
افزايش رضايت مشتري        بالا رفتن كيفيت محصولات                       اطمينان از ثابت بودن كيفيت در خط توليد                      همه موارد

6-
کدامیک در اظهار نامه انطباق(declaration of conformity)  نمی آید؟