قابل توجه شرکت کنندگان آزمون مسئولین فنی تولیدکنندگان و وارد کنندگان حضوری:

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان دوره آموزشی مسئولین فنی تولیدگنندگان و وارد کنندگان 1398/05/01می رساند آزمون این دوره در تاریخ 1398/06/03 برگزار می گردد.

- محل آزمون متعاقبا اعلام می گردد.

*** قابل توجه آن دسته از داوطلبانی که خواهان شرکت در آزمون مجدد دورۀ آموزشی مسئولین فنی تولیدگنندگان و وارد کنندگان هستند: فقط افرادی که تا تاریخ 1398/05/20 آزمون مجدد ثبت نام نمایند در این آزمون قرار می گیرند.

تاريخ : سيزدهم مرداد 1398 ساعت 10:39   کد : 110618

 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.