اطلاعیه مهم

ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی از روز دوشنبه مورخ 1401/07/11 ساعت 13 آغاز می شود و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی روز چهارشنبه 1401/07/27 می باشد. ادامه مطلب ..

با سلام احتراما به اطلاع شرکت کنندگان دوره 98 مسئول فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان میرساند با توجه به اختلال دسترسی به اینترنت ، ساعت امتحان پایان دوره که در مورخ 12/07/1401 برگزار میگردد از ساعت 16 به ساعت 9 صبح همان روز (12 مهر 1401) موکول گردیده است ادامه مطلب ..

ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز *دوشنبه مورخ 1401/07/11 از ساعت17 آغاز میگردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روز  شنبه مورخ1401/07/30 می‌باشد.

ثبت نام در آزمون مجدد مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان 1401/08/10 از روز یکشنبه مورخ 1401/07/10 از ساعت14 آغاز می‌گردد. ادامه مطلب....

ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان در سایت در حال انجام است و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روز سه شنبه مورخ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ می‌باشد.

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون مسئولین فنی تولیدکنندگان - واردکنندگان ۱۴٠۱/٠۵/۲۳می رساند گواهینامه ها آماده تحویل می باشد.
تحویل آنها هم به صورت حضوری و  هم غیر حضوری (از طریق ارسال پست) امکان پذیر می باشد. ادامه مطلب ...

ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ از ساعت ۱۷ آغاز میگردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روز سه شنبه مورخ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ می‌باشد.
ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹* ساعت ۱۳ آغاز می شود و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی روز * سه شنبه مورخ۱۴۰۱/۰۷/۱۱‌ می باشد.

ثبت نام در آزمون مجدد مسئولین فنی شرکتهای توزیعی و مراکز درمانی مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ از ساعت ۱۴ آغاز می‌گردد.

⭕ به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون مسئولین فنی تولیدکنندگان - واردکنندگان ۱۴٠۱/۰۵/۰۴می رساند گواهینامه ها آماده تحویل می باشد.
تحویل آنها هم به صورت حضوری و  هم غیر حضوری (از طریق ارسال پست) امکان پذیر می باشد. ادامه مطلب

ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان در سایت در حال انجام است و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روز چهارشنبه مورخ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ می‌باشد. ادامه مطلب ...

ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) آشنایی با مفاهیم، اصول و استانداردهای GMP از روز یکشنبه مورخ ۱۴٠۱/٠۶/۲٠ از ساعت ۱۳ آغاز می‌گردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) آشنایی با مفاهیم، اصول و استانداردهای GMP روز پنجشنبه مورخ ۱۴٠۱/٠۷/۲۸ می‌باشد.

ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) آشنایی با Usability از روز یکشنبه مورخ ۱۴٠۱/٠۶/۲٠ از ساعت ۱۳ آغاز می‌گردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) آشنایی با Usability روز پنجشنبه مورخ ۱۴٠۱/٠۷/۲۱ می‌باشد.

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون مسئولین فنی شرکت های توزیعی-مراکز درمانی ۱۴٠۱/٠۴/۲۸می رساند گواهینامه ها آماده تحویل می باشد.
تحویل آنها هم به صورت حضوری و  هم غیر حضوری (از طریق ارسال پست) امکان پذیر می باشد. ادامه مطلب ...

ثبت نام دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ از ساعت ۱۷ آغاز میگردد و شروع دوره‌ی مجازی (آنلاین) مسئولین فنی تولیدکنندگان-واردکنندگان روز چهارشنبه مورخ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ می‌باشد.

ثبت نام دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ودرمانی در حال انجام است و شروع دوره‌ی مجازی مسئولین فنی توزیع ومراکزدرمانی روز سه شنبه مورخ۱۴۰۱/۰۶/۲۹‌ می باشد.

انتها123456

ورود / ثبت نام   تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.