مهندس 

احمد مسلمی

عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره
 
 
 

 

 

مهندس

مهرداد سرهنگی

عضو اصلی وعضو هیات مدیره

ودبیر انجمن

 مهندس
علی فرح زاد
عضو اصلی و عضو هیات مدیره

 

 

 

 

 

مهندس

مهدی طیبی

عضو اصلی و عضو هیات مدیره

 

 

 

مهندس

نوشین پورباقی

عضو اصلی و عضو هیات مدیره

 

 

 

مهندس

امیرحسین مهدیزاده

عضو اصلی و عضو هیات مدیره

مهندس
رضا مصباحی
عضو اصلی و مسئول کمیته پذیرش و روابط عمومیمهندس
محمد طهماسبی
عضو اصلی و عضو هیات مدیره

 

 

 
مهندس
شهریار ارسیلو
عضو اصلی و خزانه دار

 

 

دکتر
سید حسین موسوی
عضو اصلی و بازرس انجمن 

 

 

 

ورود اعضا تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد. استفاده از عکسهای این سایت بنا به کسب اجازه کتبی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور می باشد در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.